Đồ gia dụng

Kungfu tập chung phát triển nhóm sản phẩm đồ gia dụng với 2 sản phẩm chính là Ấm siêu tốc và Tủ sấy quần áo Kungfu.