1. Những trường hợp được đổi trả hàng hóa

  • Sản phẩm không ưng ý/ không như mong đợi.

  • Sản phẩm bị vỡ, xước, biến dạng trong quá trình vận chuyển.

  • Sản phẩm bị hỏng do lỗi vận chuyển và lưu trữ.

  • Sản phẩm thực tế không đúng các thông số như kích thước, màu sắc, hình dạng… như sản phẩm mà khách hàng đã đặt.

  • Sản phẩm không đúng với thông tin đã được đưa trên website như hình ảnh, màu sắc, thành phần….

2. Qui định về đổi trả hàng hóa

  • Đối với đại lý thời gian/hiệu lực cho việc đổi trả hàng là 10 ngày bắt đầu tính từ này khách hàng nhận được hàng. Quá 10 ngày theo thời gian qui định chúng tôi sẽ không đồng ý đổi hàng.

  • Đối với khách hàng lẻ mua hàng trực tiếp thời gian/ hiệu lực cho việc đổi trả hàng là 7 ngày bắt đầu tính từ này khách hàng nhận được hàng. Quá 7 ngày theo thời gian qui định chúng tôi sẽ không đồng ý đổi hàng.

  • Khách hàng còn giữ lại thông tin sản phẩm đã mua của chúng tôi như hóa đơn bán hàng, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho.

  • Sản phẩm phải còn nguyên hộp, nguyên tem, nguyên kiện như ban đầu khi khách hàng nhận được hàng. Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng, trường hợp phát hiện sản phẩm đã qua sử dụng, chúng tôi có quyền từ chối đổi trả cho khách hàng.

3. Phương thức đổi hàng/hoàn tiền

Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm đã mua sang một sản phẩm khác thay thế (có trong quy định về đổi trả hàng hóa), khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty